Choroba oczu glaukoma to bardzo podstępna, jak i także groźna choroba oczu. Nazywa się ją nie bez przyczyny złodziejką cichą wzroku. Jaskra w niezauważalny sposób doprowadza do pogorszenia się nieodwracalnego widzenia, a nawet do ślepoty. Oczywiście gdy nie podejmiemy stosownego leczenia. Zmiany spowodowane nią są nieodwracalne. Przyjrzyjmy się tej chorobie nieco bliżej.

Co to za choroba?

Choroba oczu glaukoma jest grupą chorób. Jej skutkiem jest uszkodzenie wzrokowego nerwu. Obraz, który do oczu dociera pod postacią wzrokowych bodźców, konstruowany jest w mózgu. Informacje tam wędrują właśnie przy pomocy wzrokowego nerwu. Można przyrównać go do światłowodowej wiązki, która się składa z wielu licznych włókiem. Uszkodzenie włókien nerwowych poszczególnych na początku powoduje znaczne pogorszenie się ostrości widzenia, a później także zwężenie się pola widzenia. Możemy nawet nabawić się utraty całkowitej wzroku. 

Przyczyny jaskry

Za przyczyną główną uszkodzenia oraz zaniku nerwowych włókien w przebiegu jaskry najprawdopodobniej jest podwyższone wewnątrz gałkowe ciśnienie. W oku produkowana jest stale wodnista ciesz, która odżywia rogówkę oraz soczewkę, zapewniając funkcjonowanie prawidłowe narządu wzroku. Ilość wytwarzanej cieczy przez oko różna musi być ilości cieczy, która z niego odpływa. Odpływ wodnistej cieszy z oka się odbywa w tak zwanym kącie przesączania, pomiędzy rogówką a tęczówką. W sytuacji, gdy odpływ wodnistej cieszy z oka zahamowany jest, następuje wzrost wewnątrz gałkowego ciśnienia.