Test Gallupa stał się bardzo popularny w procesie rekrutacyjnym. Część firm sprawdza swoich kandydatów pod kątem samego dopasowania do miejsca pracy. Firmy ustalają konkretne kryteria, a do tego typują umiejętności oraz talenty, które są wymagana na danym stanowisku. Test Gallupa weryfikuje, czy dany aplikant posiada rzeczywiście konkretne kompetencje.

Pomoc w ocenie

Bardzo ciekawe jest to, że test Gallupa pomaga nie tylko ocenić wydajność przyszłego pracownika, ale również przewidzieć, czy dany pracownik pozostanie w firmie na dłużej. Generalnie także służy do oceny tego, czy osoba zatrudniona będzie dobrze pracowała. Testy są przeprowadzone online. Oczywiście w razie potrzeby mogą być przeprowadzone w biurze firmy. Wyniki testów odsiewają automatycznie kandydatów mniej obiecujących, a na dodatek pozwalają wybrać tych, którzy przejdą od razu do następnego etapu rekrutacji.

Nie tylko sama rekrutacja

Po zakończeniu testu Gallupa pracodawca może otrzymać wyniki, czy też nie. Wszystko jest zależne tak naprawdę od samej polityki firmy. Jednak musimy dodać, że nie istnieje coś takiego jak negatywna czy też pozytywna ocena kandydata. Jest ona względna oraz zależy głównie od oczekiwań danego pracodawcy.

Test Gallupa jest nie tylko pomocą nieocenioną w rekrutacji. Jest to także ułatwienie w samym procesie ewaluacji pracy. Część firm świadomie rezygnuje z bardzo stresującej okresowej oceny pracownika. W to miejsce właśnie wykonują test Gallupa, aby móc sprawdzić, jak w okresie testu rozwinęły się ich konkretne talenty, które kompetencje się wysunęły na prowadzenie oraz jakie cechy ukryte uległy odkorkowaniu.